Ocenenia a vyznamenania

skauting-orli-skautOrlí skaut

je tzv. najvyššou métou v skautskom programe. “Orlí” skaut nie je pomenovaný po orlovi náhodou, toto zviera je súčasťou našich legiend i kultúry, bol symbolom sily, odvahy a vznešenosti u dávnych Slovanov.
Orlí skaut/Orlia skautka po splnení podmienok dostáva nášivku, ktorá sa našíva na pravé vrecko rovnošaty. Zelená farba symbolizuje zem, modrá oblohu, nové obzory, výšku. Ocenený už nenosí žiadne ďalšie programové nášivky.

Podmienky získania ocenenia:

  • úspešné dokončenie druhého stupňa skautského chodníka: Stúpanie na vrchol
  • dokončiť Roverský pas (zrealizovať 4 projekty)
  • 5 hlavných odboriek: Občan, Táborník, Kultúra, Prvá pomoc a Ochrana prírody
  • získať výzvu Rytierske stužky

Všetky podmienky musia byť splnené do 20. narodenín. Viac informácií o tomto ocenení možno nájsť na stránke Slovenského skautingu.


IMG_7755Strieborný vlk, strieborný trojlístok

toto ocenenie sa udeľuje členom a členkám SLSK za vynikajúce zásluhy o  skautské hnutie a  zároveň mnohoročnú prácu v  skautingu, za príkladné osobné a morálne postoje.

Rad strieborného vlka môže byť udelený len členom SLSK -mužom. Počet žijúcich nositeľov Radu strieborného vlka je najviac 7. Rad Strieborného vlka je strieborná plastika stojaceho vlka v strehu zavesená na bielo-modro-červenej stuhe, stuha sa nosí pod golierom alebo pod šatkou.

Rad strieborného trojlístka môže byť udelený len členkám SLSK – ženám. Počet žijúcich nositeliek Radu strieborného trojlístka je najviac 7. Rad Strieborného trojlístka tvorí strieborný medzinárodný dievčenský trojlístok. Nosí sa pripnutý na činovníckej rovnošate pod golierom blúzky alebo na rovnošate pripnutý na skautskej šatke pod golierom nad turbanom.


sluzba-skautinguSlužba skautingu

Vyznamenanie Služba skautingu má tri stupne, preto ho možno udeliť i opakovane, napríklad za ďalšiu aktívnu činnosť, alebo za ďalšiu mimoriadnu zásluhu, maximálne však jeden krát z každého stupňa.

Vyznamenanie Služba skautingu reprezentuje nášivka so znamením troch pštrosích pier (Používal ich vo svojom erbe princ Waleský – „Čierny princ“. Podľa povesti toto znamenie prevzal z prilbice kráľa Jána Luxemburského, obdivovaného rytiera svojej doby.) Odznak je možné nosiť na pravom vrecku skautskej rovnošaty alebo i na civilnom oblečení (sako a pod.).

3.stupňa: za vynikajúcu a mimoriadnu zásluhu o rozvoj skautského hnutia – v tomto prípade možno vyznamenanie udeliť i osobe, ktorá nie je členom SLSK (nášivka má čierne lemovanie);
2.stupňa: za dlhodobú, viac ako 10 ročnú aktívnu činnosť, obetavú prácu s mládežou alebo skvalitňovanie a  rozširovanie činnosti skautingu (nášivka má strieborné lemovanie);
1.stupňa: za celoživotnú, vyše 20 ročnú obetavú prácu skautského činovníka s mládežou alebo skvalitňovanie a rozširovanie činnosti skautingu (nášivka má zlaté lemovanie).


Skautský čin

udeľuje sa dospelým i nedospelým členom SLSK za preukázanú statočnosť pri záchrane ľudského života, zdravia alebo mimoriadne a príkladné pôsobenie pri záchrane prírody či hmotných statkov. Možno ho udeliť jednému človeku maximálne 3 krát (aj “in memoriam”).

Vyznamenanie tvorí malý odznak znázorňujúci sv. Juraja bojujúceho s drakom,nosí sa na pravom vrecku skautskej rovnošaty.


Viac o skautských vyznamenaniach sa dočítate v organizačnom poriadku SLSK a o histórií skautských vyznamenaní si prečítajte tu.

Reklamy