Roverský program

Symbolickým rámcom programu pre roverov a roverky je putovanie po svete, spoznávanie civilizácií. Mladí ľudia sa vydávajú do reálneho sveta objavovať možnosti a príležitosti na sebarealizáciu. Roverský program sa zakladá na vzťahoch, na akciách, na roverských projektoch, na zdieľaní zážitkov a hodnôt.

roversky-pas-pasova-knizka-783Roverský pas
ponúka priestor na realizáciu štyroch projektov. Projekty si roveri sami vymyslia, pripravia a nakoniec i zhodnotia. Roveri nedostávajú programové nášivky, viac informácií je možné získať v príručke Roverský pas

Roverská cesta
je cesta osobnostného rozvoja skautov v roverskom veku. Cieľom je naštartovanie rastu skauta bez potreby ďalšej pomoci tútora. Symbolickým rámcom RC sú dve brány a päť ciest. Pútnik sa vydáva na cestu pod vedením Tútora.
Pravidlá Roverskej cesty
Zoznam tútorov

Rád svetla
Program vytvorila Duchovná rada Slovenského skautingu, tento program nie je oficiálne schválený Náčelníctvom SlSK. Viac informácií nájdete tu.

Reklamy